Trang chủ » Shop » SPA089

SPA089

SKU: N/A

Category: Indoor Spas
Model: SPA-089

Size: 1800x1500x700mm 70.8″x59x27.5″

Colour: White

Seating Capacity: 2

Person Power Supply: 220~240V/50

Shell: Acrylic

Xuất xứBrothers chính hãng
Công nghệChâu Âu
Kích thước1800x1500x700mm